Din guide i djungeln av DNA-tester.

I alla våra celler har vi kopior av vår arvsmassa. Den finns i kromosomerna i cellkärnan. Den genetiska koden består av en mängd baspar som kan beskrivas som stegpinnar i DNA-spiralens repstege. Basparen har fyra bokstäver A, T, C och G som bildar olika kombinationer och som innehåller hela ritningen för dig som människa och innehåller mycket information om hur just du fungerar. 

Vad är ett DNA-test?

Ett DNA-test går vanligen till så att du tar en bomullspinne och gnuggar på insidan av kinden. Sedan läggs den i ett provrör med en bevarande vätska, och så skickas röret till ett laboratorium där det finns utrustning som kan läsa ut alla bokstäverna i den genetiska koden. Sedan får du typiskt sett ett mejl med dina provsvar inom ett par veckor. 

Ett test-kit

Varför göra ett DNA-test?

Man kan få veta ett antal olika saker av ett DNA-test

  1. Hälsoinformation. Vad har du egentligen för anlag för gluten- och laktosintolerans? Hur påverkar dina gener din förmåga att ta upp olika vitaminer och mineraler – och hur kan du anpassa dina kostvanor för att undvika bristtillstånd?
  2. Härkomst – t.ex. om du har rötter i olika delar av världen. Då kan du också välja att hitta okända släktingar om du vill. 
  3. Specialanalys. Information om risk för sjukdomar, ofta uttryckt som att personer med en viss gen har uppvisat en högre frekvens av att drabbas av exempelvis en viss typ av cancer. Dessa tester är ofta tydliga med att bara för att man har en viss gen är det aldrig givet att man skall drabbas av en viss sjukdom. Sjukdomar orsakas ofta av komplexa sampel mellan genetik och miljö.  

Det finns tester som svarar på alla frågor ovan, och andra tester som bara svarar på en eller två inom kategorierna, om du inte vill veta allt. Vi har sammanställt en lista, här. De vetenskapliga framstegen sker i rasande takt och nya samband och insikter upptäcks hela tiden. Vi på topsa.nu tycker att DNA-tester är något som alla människor borde prova – det ger många intressanta insikter och kan vara till stor hjälp för att göra kloka livsstilsval. 

Vi som gör det

Per Söderström, biohacker.

Per Söderström chippade sig 2015, i samband med flytt till Epicenter. Han hade redan tidigare hållit koll på antal steg, vikt, sömntimmar, blodtryck m.m. Det första gentestet tog Per hösten 2017. Det bekräftade mycket av det han redan hade på känn, men dök även upp ett par nyheter – som att upptag av A-vitamin är begränsat. Per håller föredrag kring hur teknik och hälsa kommer förbättras i framtiden. DNA-tester är en del i förutsättningarna för att förbättra oss själva.

Hannes Sjöblad, biohacker och chief disruption officer

Hannes Sjöblad är biohackare och populär föredragshållare och mediakommentaror om tillämpning av ny teknik. Han har testat ett antal olika gensekvsenseringstjänster och bland annat lärt sig att han har rs602662-varianten på FUT2-genen vilket innebär att han har en begränsning i att ta upp vitamin B12. Vilket han numera hanterar med kosttillskott och en blandad diet.

Kontakt

Vill du att vi kommer och håller föredrag om DNA-tester? Vi lovar dig en dragning som är uppdaterad på vilken typ av tester som finns, med dess för- och nackdelar. Kontakta oss här.

Topsa-party!

Är du nyfiken på att testa dig och veta mer om vad man kan lära sig och hur det går till? Samla ihop några vänner, så kan vi komma till er och hålla i ett topsa-party! Hör av dig.

Vill du testa? Kom till ett topsa-party! Eller ordna ett själv!

Vi kommer till er och berättar om våra erfarenheter av DNA-tester och svarar på alla frågor ni kan tänkas ha. Och så har vi med oss ett antal olika test-kit från olika leverantörer så kan ni välja ett som passar för er. (OBS! Vi arbetar bara med Europeiska tester där lagringen av er generiska data sker under GDPR. Vår bedömning är att man inte kan lita på att exempelvis amerikanska testleverantörer hantera data på ett etiskt sätt.)

Vi rekommenderar att ni är åtminstone 8-10 personer som vill testa er samtidigt. Så samla ihop ett kompisgäng eller gör det som ett jobbevent!